MÁY HỦY TÀI LIỆU

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA MODEL 5300

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA MODEL 5300

Máy hủy tài liệu công nghiệp với hệ thống phun dầu tự động. Cung cấp giải pháp cho việc bảo ...

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA MODEL 5346

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA MODEL 5346

Máy hủy tài liệu công suất lớn với hệ thống tra dầu tự động và thùng nạp giấy cho giấy ...

Máy hủy tài liệu công nghiệp tự động EBA MODEL 6340

Máy hủy tài liệu công nghiệp tự động EBA MODEL 6340

Máy hủy tài liệu công nghiệp công suất cao với bàn nạp giấy băng chuyền, kích thước bàn nạp giấy ...

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA MODEL 7050

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA MODEL 7050

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA 7050 công suất cao cho phép hủy giấy với số lượng lớn và ...

10.8671584,106.6391435